Obnovení individuální výuky

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 25. 11. 2020 je povolena individuální prezenční výuka hudebního oboru. V kolektivních předmětech a oborech (HN, sbory, výtvarný, dramatický a taneční obor) pokračuje nadále distanční výuka s možností individuálních konzultací. Kontaktovat vás budou jednotliví učitelé.

Prosíme o dodržování těchto provozních a hygienických pravidel:

1. dezinfekce rukou při vstupu do budovy

2. nošení roušek po celou dobu výuky (žák i učitel) - vyjma zpěvu a hry na dechové nástroje

Počítejte také s tím, že i v tomto chladném počasí budeme minimálně  jednou v průběhu každé vyučovací hodiny větrat.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v odůvodněných případech. Pouze u  individuálních konzultací může být přítomen zákonný zástupce žáka. Zvažte, prosím, každý váš vstup do budovy.

Všechny naše listopadové akce jsou zrušeny.

Děkujeme za součinnost a spolupráci v době distanční výuky.