Otevření školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 vláda částečně uvolnila provoz základních uměleckých škol. Máme povolenou prezenční individuální výuku na hudebním oboru (včetně zpěvu). Výtvarný, taneční a dramatický obor a kolektivní předměty hudebního oboru (hudební nauka, PHV, semináře, soubory) bohužel budou i nadále pokračovat ve stávajícím režimu distanční výuky.

Individuální prezenční výuka bude  probíhat za dodržování přísných hygienických opatření (mytí či dezinfekce rukou ihned po příchodu, větrání v průběhu výuky a o přestávkách, průběžná dezinfekce předmětů častého dotyku). Děti musí mít povinně chirurgickou roušku, straší žáci (SŠ) respirátor FFP2 či KN 95. Vstup třetích osob do budovy není povolen, pouze v nezbytně nutných případech.

Při výuce jeden na jednoho není povinnost testování dětí na Covid-19, a to ani v případě, že neprošly testováním na ZŠ. Z tohoto důvodu Vás velmi žádáme, abyste do ZUŠ posílali pouze děti s nulovými příznaky infekčního onemocnění, v opačném případě děti nebudeme vpouštět do budovy školy a do výuky.

Děkujeme za spolupráci.

Během jarního obodobí distanční výuky se nám nastřádalo mnoho krásných videí, ze kterých se pomalu rodí nové medaillonky:

Hrajeme si distančně 6

https://youtu.be/okW5FBsow3I

Klavírní speciál 3 – žáci ze třídy pana zástupce Petra JIříčka

https://youtu.be/pp7NAYo-qPo

https://youtu.be/9fF2HK2vjnU

 Hrajeme si distančně 5

https://youtu.be/9NJZhQmFGvs

Hrajeme a tančíme si distančně 4 

https://youtu.be/VXyKp9ELR1A

Klavírní speciál 1

https://youtu.be/dm_d0JYAA9U

Klavírní speciál 2

https://youtu.be/W6uEM0ozIdU