Začátek nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

 

děkujeme za spolupráci v letošním školním roce, přejeme krásné léto, čas dovolených a těšíme se v novém školním roce na nové umělecké zážitky s našimi žáčky.

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022. V tento den si budete moci se svými vyučujícími osobně domluvit výuku v čase 8.30 - 16.30 hodin, v pátek 2. 9. 2022 pouze v odpoledních hodinách 12.30 - 16.30 hodin.

Kolektivní obory a kolektivní předměty hudebního oboru (PHV, HN, sbory, orchestry, soubory) zahájí výuku v pondělí 5. 9. 2022 dle rozvrhů.

Úvodní schůzka pro rodiče nově přijatých žáčků do přípravné hudební výchovy PHV se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2022 od 11.00 hodin v sále na hlavní budově.

Rozvrh HN 2022/2023