Akce školy na červen 2019

1. 6. Muzejní noc
   
   - od 18.00 účinkují žáci pěveckého oddělení   Rodný byt B. Smetany
       
5. 6. Interní večírek 16.30 sál školy
       
10.- 14. Postupové zkoušky
   
  V tomoto týdnu odpadá výuka kolektivních předmětů na hudebním oboru (HN, PHV)    
       
11.+18. MAP II, keramické dílny pro pedagogy 17.00 ateliér
       
13. 6. Vyřazování předškoláků MŠ Lidická
15.30 16.00 sál školy
       
14. 6. Koncert bigbandů
15.00 Na Špitálku
       
18. 6. Závěrečný koncert
17.00 sál školy
       
22. 6.  Klášterní zahrady
10 - 18  
  10.00 Budulínek - zpívá Kvítek, velké pódium    
  14.00 - 14.30 Heblata - trávník
   
  14.30-15.30 Bigband - velké pódium    
  9-18 výtvarné a hudební dílny
   
       
26. 6. Post Bellum, hraje T. B. Sršeň - akordeon
   
      kino
28. 6. Vysvědčení    
       

 

Nahoru

 

MAP ROP-NUTSROP-NUTS

Základní umělecká škola Litomyšl, webdesign Miroslav Lipavský - ELMICOM, admin