Lidový soubor Heblata

Heblata je minimálně osmičlenný soubor zpěváků a hráčů na smyčcové a dřevěné dechové nástroje. Do souboru jsou zařazováni žáci od 10 let dle jejich hráčských dovedností. Název vychází ze staročeského litomyšlského nářečí.

Posláním dětského folklorního souboru HEBLATA je oživit pozapomenuté lidové tradice našeho regionu s přesahem do jiných regionů České republiky a přispět tak dál k předávání lidové kultury.

Soubor chce prezentovat folklorní aktivity pro širokou veřejnost a přispívat aktivním způsobem k obohacení kulturní sféry, vytvářet nové kulturní tradice založené na historických pramenech a zvycích. Lidovou hudbou a především lidovou písní šíří mezi veřejnost tradiční místní zvykosloví spojené s typickým litomyšlským lidovým oděvem, který je v rámci českých krojových oblastí hodnocen jako jeden z nejkrásnějších.

Soubor vede paní učitelka Ladislava Blajdová.

Lidový soubor Heblata