GDPR

Informační povinnost (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a nařízení EU 2016/679 GDPR ze dne 27. dubna 2016)

Škola zpracovává ve veřejném zájmu na zákonném základě osobní údaje svých žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců či smluvních pracovníků. Informační povinnost vůči žákům a zákonným zástupcům plní na přihlášce do ZUŠ, vůči zaměstnancům v pracovní smlouvě.

Osobní údaje obchodních partnerů zpracovává škola v nezbytně nutné míře v rozsahu požadavků legislativy pro potřeby přípravy a uzavírání smluvních vztahů a efektivní komunikaci atp. Tyto OÚ dále nepředává.

Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požádat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má právo kdykoli souhlas odvolat.

Škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Doba zpracování osobních údajů je určena v minimální možné míře obecně právními předpisy a vnitřními předpisy školy. 

Správce osobních údajů:

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Litomyšl, Rektora Stříteského 194, Litomyšl, IČO 47487259, telefon: 461 612 628, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec:
Ing. Klára Hudečková
tel.: +420 720 073 518
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Bří Šťastných 1000
570 01 Litomyšl

Úřední hodiny po telefonické domluvě případně dle potřeby