O škole

Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro studium učebních a studijních oborů na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, připravuje také žáky pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením.
Základní umělecká škola organizuje studium určené převážně pro žáky základních a středních škol. Může též organizovat studium pro dospělé.

Od školního roku 2012/2013 škola začala vyučovat podle vlastního školního vzdělávavího programu (ŠVP), který motivačně nazvala "Proč bychom se netěšili do ZUŠ" a který vystihuje hlavní vizi naší školy: Chceme, aby děti k nám do ZUŠ chodily rády, aby jim jejich vlastní umělecká činnost přinášela radost a aby se jim stala koníčkem na celý život.

Podle tohoto povinného dokumentu odstartovali výuku od 3. 9. 2012 přípravné ročníky, první ročníky prvního stupně a první ročníky druhého stupně všech oborů. Ve školním roce 2018/2019 už ŠVP pokrývá celé studium.