Ústřední kolo soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ve sborovém zpěvu

Vážené paní sbormistryně, sbormistři, milé děti, ředitelé,

„Ústředního kolo soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol ve sborovém zpěvu“, vyhlášenou MŠMT pro školní rok 2018/2019, máme úspěšně za sebou. Doufám, že jste si to u nás v Litomyšli užili a že jste si domů přivezli jenom samé hezké zážitky a vzpomínky.

 Těšíme se zase někdy na shledanou.

 

 

Akce se konala za finanční podpory MŠMT a pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického kraje Michala Kortyše.

Děkujeme všem ostatním sponzorům.Logo HRG Logo Litomyšl MŠMT logo Pardubický kraj logo