Začátek školního roku

 

Školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2024. V tento budou všichni vyučující osobně k dispozici v čase 8.30 - 16.00 hodin. Ostatní dny už pouze v odpoledních hodinách 12.30 - 16.30 hodin, případně dle instrukcí jednotlivých učitelů.

Kolektivní výuka (taneční, výtvarný a dramatický obor, hudební nauka, sbory, orchestry) začíná od pondělí  9. 9. 2024.

Rozvrh hudební nauky bude zveřejněn 28. 8. 2024. Do skupin je třeba se nahlásit třídnímu učiteli při domluvě rozvrhu.

Krátká úvodní schůzka pro rodiče začínajících žáků přípravné hudební  výchovy (PHV) se uskuteční v pondělí 2. 9. 2024 od 11.00 hodin  v sále na hlavní budově.

Přejeme slunečné a pohodové letní dny.

Přispějte dětem na nové pianino

Školní rok končíme dobrou zprávou. Podařilo se nám probojovat mezi finalisty grantové výzvy Piana do škol 2024 a díky Nadaci Karel Komárek Family Foundation můžeme získat nové pianino značky Petrof. Podmínkou výzvy je ale získání poloviční částky za nástroj ve veřejné sbírce, kterou pro nás Nadace uspořádala ne svém webu https://pianadoskol.cz/. Moc prosíme o jakoukoli finanční podporu, bylo by škoda takovouto příležitost promarnit. Děkujeme.

Lilium zlaté

V pátek 30. 5. 2024 se náš dětský pěvecký sbor Lilium poprvé za své existence zúčastnil sborového festivalu Svátky písní v Olomouci a v mezinárodní soutěží Mundi cantant si vyzpíval  zlaté pásmo. Radujeme se ze zaslouženého úspěchu.

Ústřední kolo ve hře na klavír

V neděli 28. 4. 2024 zakončovala ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír klavírní dua nejstarší kategorie. Mezi šetnácti soutěžícími se naše klavírní duo ve složení Antonina Vinogradova a Daniela Hegrová umístilo na druhém místě. Tímto jsou soutěže ZUŠ pro naši  školu v letošním roce ukončena., máme radost z krásných výsledků.

Soutěž sborů

Ve středu 24. 4. 2024 soutěžily v rámci postupové přehlídky Choralia magna v chrudinské besedě oba naše dětské pěvecké sbory. Kvítek si vyzpíval zlaté pásmo a návrh na postup do ústředního kola, Lilium bylo oceněno stříbrným pásmem. Lilium čeká na přelomu května a června ještě jedna soutěž, a to Svátky písní v Olomouci.