V týdnu postupových zkoušek 12. - 16. 6. 2017 odpadá výuka přípravné hudební výchovy, hudební nauky a DPS Kvítek, ruší se individuální výuka.

 

Pan učitel M. Techlovský kvůli plánované operaci ukončuje výuku v tomto školním roce

19. 6. 2017. Hodiny v tomto a dalším týdnu z personálních důvodů nebudou suplovány. Děkujeme za pochopení.

 

Taneční obor ukončuje výuku v pátek 16. 6. 2017. Paní učitelka rozdá vysvědčení dne

27. 6.  2017 v odpoledních hodinách:

14:45 -15:15 - baletky

15:15-15:45 - přípravka

15:45-16:15 - 1.-3. ročník

16:15-16:45 - nejstarší žákyně

 

V týdnu od 26. - 30. 6. odpadá výuka přípravné hudební výchovy, hudební nauky a DPS Kvítek, Lilium a orchestrů.

 

Vysvědčení se bude vydávat v pátek 30. 6. 2017 od 8.30 do 12.00 hodin.

Japonská hudebná skupina MUSICA navštívila 11. 5. 2017 naši ZUŠ. V úvodu zahrála na klavír Kateřina Macková romantickou Sukovu Píseň lásky, o pěvecký program se postaral DPS Lilium. Společně jsme si zazpívali české i japonské písně a na závěr nás Japonci odměnili množstvím origami a dvěma duhovými míči. Japonci byli z vřelého přijetí nadšeni a újezdské koláče prý vyhodnotili jako nejlepší sladkost, kterou v ČR ochutnali. Pro obě strany to bylo příjemné mezikulturní setkání.

Máme za sebou první  celostátní happening ZUŠ nazvaný ZUŠ OPEN (více v fotogalerii).

Projekt podporoval nadační fond Magdalény Kožené, který chce tímto posílit respekt ZUŠ a upozornit na unikátní systém základního uměleckého školství v ČR.

 

Program naší ZUŠ byl v tento den poměrně široký a pestrý (podrobně také na www.zusopen.cz).  Na hlavní budově jsme připravili Den otevřených dveří s hudební kavárnou v atriu školy. V kostele Povýšení sv. Kříže na Májovém koncertě zazpívaly dětské pěvecké  sbory Kvítek a Lilium a program zpestřili naši varhaníci. Ve Smetanově domě jste od 17.00 mohli zhlédnout představení Království Ctností a Neřestí, inspirované známými sochami Matyáše Brauna, které vzniklo ve spolupráci tanečního, dramatického a hudebního oboru naší školy.

Protože jsme chtěli dodržet pravidlo projektu,  naši práci jsme prezentovali mimo obvyklé prostory ZUŠ a vyrazili s dětmi tvořit do centra Litomyšle. Venkovní program jsme pracovně nazvali ZUŠ OPEN AIR (13.00 – 17.00). Nejrůznější komorní seskupení našich žáků  zpříjemňovala chvíle u kávy a prohlídky kulturních památek Litomyšle (Chocco Caffé, Caffé Gold Bar, Rócafé u Regionálního muzea a zámecký areál). Na terasách u muzea pod širým nebem  výtvarný obor  nainstaloval výstavu prací (veselé slunečnice a motýlky).  Literárně-dramatický obor spolu s bicím oddělením ještě stihl projít hlučným průvodem po náměstí, koncert Bigbandu už překazila průtrž mračen.

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a  podpořili výjimečnou práci základních uměleckých škol. Děkujeme za spolupráci kavárnám, zámku a děkujeme za pomoc především všem rodičům.

 

Letos se koná mezi ZUŠkami soutěž v oborech: hra na klavír, hra na housle a hra na kytaru. Do  soutěže jsem připravili celkem 21 dětí. Po ukončení okresních kol máme celkem 14 prvních míst, z toho 12 postupů do krajského kola. Do ústředního kola postoupily dvě žákyně ve hře na kytaru.

 

Ústřední kolo ve hře na kytaru se konalo 19. -21. 5. 2017 v Plzni. Gabriela Boukalová získala 2. místo a Karal Buřvalová vybojovala 3. místo. Z krásných výsledků máme radost.

Pochlubit se můžeme i úspěchem v mezinírodní soutěži. Naše žákyně Vendula Boštíková získala 2. místo na  Mezinárodní houslové soutěži Mistra Josefa Muziky, která se konala o víkendu 22. a 23. dubna 2017 v Nové Pace. Gratulujeme.

 

Skvělé výsledky z krajského kola ve hře na kytaru (Pardubice, Havlíčkova,22. 3. 2017):

 

1. místo s postupem do ústředního kola získaly:

Karla Buřvalová a Gabriela Boukalová

 

2. místo vybojovala Anežka Břeňová

 

Krajské kolo ve hře na klavír (31. 3. 2017):

krásná třetí místa přivezly: Adéla Štursová, Daniela Hegrová a Tereza Mikulecká

 

Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje (6. 4. 2017):

1. místo s návrhem na postup:  Vendula Boštíková

1. místo bez postupu: Andrea Matoušková

 

2. místo získaly:

Adéla Štursová, Terezie Rita Hušková, Klára Paťavová, Viktorie Štochlová (viola

 

V pondělí 27. 3. 2017 se zúčastnila v Divadle Minor finálového klání  o nejlepšího vypravěče žákyně dramatického oboru  Anežka Vopařilová. Mezi tři nejlepší se neprobojovala, ale i tak si přivezla spoustu zážitků. V porotě toiž seděly takové osobnosti jako Jiří Lábus nebo Martin Dejdar.

 

Připravujeme

  Zápis do ZUŠ ukončen
   
 14.6. Závěrečný koncert
  17.00, sál školy

MAP     ROP-NUTSROP-NUTS

   

Základní umělecká škola Litomyšl, webdesign Miroslav Lipavský - ELMICOM, admin