Školné

Hudební obor

- individuální výuka 1400,- Kč
druhý hudební obor (2. nástroj) 40,- Kč / měsíc

- ve skupině (2 - 4 žáci, dle nástroje) 1100,- Kč

Přípravné hudební studium
Kolektivní hudební obory - sbor
Výtvarný obor
Literárně-dramatický obor
Taneční obor
1100,- Kč
700,- Kč
700,- Kč
700,- Kč
800,- Kč


Lze platit :
1/ v kanceláři školy nebo u ředitele školy
2/ převodem z účtu, případně na vyžádání fakturouČástky jsou platné pro jedno pololetí!

Školné za první pololetí je nutno zaplatit do 30. září, za druhé pololetí do 28. února následujícího kalendářního roku.