Výtvarný obor

Výuka výtvarného oboru probíhá v ateliéru ZUŠ v budově "Tunel" pod vedením Šárky Frankové a Michaely Kotlárové.

Děti se v hodinách učí různým výtvarným technikám, pracují s keramickou hlínou, textilem atd. Každým rokem také zpravidla probíhá soustředění absolventů (plenér), kde vznikají originální závěrečné práce. Výtvarné ateliéry prezentují své výsledky na různých výstavách.

Zrealizované výtvarné projekty a akce:

  • Výzdoba interieru Pensionu pro seniory u nemocnice
  • Výzdoba interieru domu respitní péče "Jindra"
  • Výzdoba pokojů domova důchodců ve Sloupnici
  • Výzdoba Pivovaru na litomyšlském zámku
  • Obrazy pro nemocnici - cykly prací pro oddělení litomyšlské nemocnice (gynekologicko-porodnické, ortopedie, kožní, interní... )

Příležitostné akce:

  • Jednodenní výstavy ve Váchalově uličce nebo výstavy "na dvorku" v hlavní budově ZUŠ
  • Podzimní nebo jarní plenéry
  • Výlety za uměním - návštěvy výstav