Výtvarný obor

Výuka výtvarného oboru probíhá v ateliéru ZUŠ v budově "Tunel" pod vedením Šárky Frankové a Nikoly Drahošové (po dobu mateřské dovolené Michaely Kotlárové).

Děti se v hodinách učí různým výtvarným technikám, pracují s hlínou, keramickou hlínou, textilem atd. Každým rokem také zpravidla probíhá soustředění absolventů (plenér), kde vznikají originální závěrečné práce. Výtvarné ateliéry prezentují své výsledky na různých výstavách. Velkým projektem posledních let je "malování pro nemocnici". Výtvarné práce poskytujeme k výzdobě především nově zrekonstruovaných oddělení nemocnice v Litomyšli.

Další realizované výtvarné projekty a akce:

  • Výzdoba interieru Pensionu pro seniory u nemocnice
  • Výzdoba interieru domu respitní péče "Jindra"
  • Výzdoba pokojů domova důchodců ve Sloupnici
  • Výzdoba Pivovaru na litomyšlském zámku
  • Obrazy pro nemocnici - cykly prací pro oddělení litomyšlské nemocnice (gynekologicko-porodnické, ortopedie, kožní, interní... )

Příležitostné akce:

  • Jednodenní výstavy ve Váchalově uličce nebo výstavy "na dvorku" v hlavní budově ZUŠ
  • Podzimní nebo jarní plenéry (Svojanov, Kozlov)
  • Výlety za uměním - návštěvy výstav