Historie


Historie v datech do roku 1996

* rok 1938, první pokusy o založení hudební školy
* rok 1945 jednání o založení hudební školy
* 14.března 1946 ustanoveno kuratorium k založení Smetanovy hudební školy
* 11. dubna 1946 kuratorium jednalo o otevření školy
* 6. května 1946 zahájen zápis žáků
* 2. září 1946 zahájen první školní rok
* 1. července 1949 hudební škola převzata do správy MNV Litomyšl
* 1. září 1961 na základě zákona č.186 Sb. vzniká Lidová škola umění B. Smetany
* 3. září 1962 otevřen výtvarný obor
* 1. září 1963 otevřen literárně-dramatický obor (pro nezájem v roce 1965 uzavřen)
* 1. ledna 1993 ZUŠ získává právní subjektivitu /usnesení městského zastupitelstva č.55/1.
* 1. září 1993 otevřen literárně-dramatický obor
* 5. září 1994 otevřen taneční obor

Ředitelé do roku 1996

* Doležal Oldřich
* Čotek Pavel
* Kmoníček Bohumil
* Doležal Jan
* Mráček Adolf
* Dittrich Václav
* Theimerová Anna
* Kašpar Radomil

Pedagogové do roku 1996

Andrle Josef Hošek Karel Mautnerová Eva Stříteský Vojtěch
Bažantová Dana Hrdličková Marie Masáková Milada Šimonová Helena
Beránek Josef Jandová Ludmila Mazalová Ludmila Šperlová Zdeňka
Bergerová Marieta Jandová Milena Mládková Jelena Švihálek Arnold
Bělina Josef Janecký Monhart Helmut Tajovská Jaroslava
Blažek Vratislav Jiříček František Neugebaur Tmejová Eliška
Bočková Taťana Kasal Ladislav Nekvindová Dagmar Trojanová Marie
Březina Rudolf Kašpar František Olivová Zdeňkaka Vaníčková Jindřiška
Bukvaldová Dagmar Kašparová Zdeňka Paulová Jana Vaníček Eduard
Bulvová Markéta Kargel Emil Píchová Zdeňka Vaníček Eduard ml.
Bulvová Zdeňka Kazdová Lenka Podhajský Jan Vašíčková Iva
Doležalová Jaroslava Kazda Libor Pohorský Jan Vávrová Martina
Doležalová Miloslava Keprtová Edita Polednová Věra Vávrová Blanka
Doubrava Václav Koníček Alois Pravcová Jana Veverka Petr
Dulíček Jaroslav Krajčírová Renata Rendla Jan Vladyková Bohuslava
Faltys Karel Kubová Marie Rychnovská Anna Votroubková Emilie
Franková Šárka Kunt Antonín Rubek Ladislav Vomočil Jan
Fryaufová Iveta Kvasničková Zdeňka Řehák Jaroslav Zahálka Jan
Gregorová Pavla Lehečková Marta Řehák Milan Zachař Bohumil
Hájková Jarmila Licková Erika Řezáčová Marie Žáková Magda
Hašek Josef Licek Jan Sedlařík Jan Heylová Marie
Lukášová Ivana Sobota Vladimír Heyl Oldčich Málková Šárka
Sobotová Milada Horáček Josef Marková Marta  


Administrativní pracovnice


* Břečková Marie
* Záleská Božena

* Naiserová Marie

 Školnice

* Andrlová Františka
* Kmoníčková Věra
* Kunc Štěpán
* Pokorný Josef
* Severová Antonie
* Sodomková Bohumila
* Štefanová Božena
* Štěpánková Marie
* Machů Marie

Více historických fotografií najdete ve FOTOGALERII.