Hudební obor

Do hudebního oboru přijímáme žáky od 6ti let. Nejprve nastupují do přípravného oddělení, kde se zábavnou formou učí základy hudební teorie a teprve od pololetí se již vedle skupinové výuky začínají seznamovat s konkrétním nástrojem v individuální výuce. Přípravné studium je dle školního ŠVP plánováno na dva roky. Po řádné docházce do přípravného studia děti vykonají přijímací zkoušky do studia I. stupně a začínají studovat "svůj" nástroj. Studium I. stupně trvá 7 let. Po celých sedm let jsou žáci kromě individuální výuky povinni navštěvovat také hudební nauku. Ve vyšších ročnících pak přibývá komorní hra, orchestrální hra, sborový zpěv, případně obligátní nástroj. Na konci každého školního roku musí všichni žáci zahrát na postupových zkouškách. První stupeň studia je ukončen veřejným výkonem na absolventském koncertě.

Studium II. stupně je doporučeno absolventům I. stupně, kteří prokáží dostatečnou technickou a interpretační úroveň a kteří jeví o hudební vzdělávání a další hru na nástroj opravdový zájem. Přijímací zkouškou a ukazatelem pro přijetí do studia II. stupně je absolventský výkon I. stupně.

Všichni studenti II. stupně kromě individuálních hodin hry na nástroj musí povinně navštěvovat v průběhu studia komorní hru nebo hru v orchestru, ve druhém ročníku mají povinný Interpretační seminář. Předpokládáme, že se začnou zapojovat i do mimoškolních amatérských souborů a místního kulturního života.

Ve studiu druhého cyklu probíhá postupová zkouška pouze ve druhém ročníku.

I studium druhého stupně je ukončeno veřejným absolventským výkonem, kterým může být i sólový recitál.

Zápis do ZUŠ se uskutečňuje v jarních měsících (většinou v květnu). Přijímání jsou žáci, kteří prokáží předpoklady ke studiu v ZUŠ.

Na škole se vyučují tyto předměty: klavír, klarinet, hoboj (od 1. 9. 2019 výuka pozastavena), zobcová flétna, příčná flétna, kytara, sólový zpěv, sborový zpěv, housle, akordeon, bicí nástroje, varhany, trubka, pozoun, tenor, baryton, lesní roh, hra na keyboard.

Při škole pracuje taneční orchestr Big Band pod vedením Libora Kazdy. Činnost dechového orchestru je současné době pozastavena.

Své jméno již získal dětský pěvecký sbor Lilium a jeho dvě přípravná oddělení Kvítek a Poupátka.

Od školního roku (2011/2012) zahájil činnost také lidový soubor Heblata.

Kombinujeme také různá komorní seskupení. Velice žádaná jsou saxofonová a klarinetová komorní tělesa, která vede pan učitel L. Kazda.