Pěvecký sbor

Od září 2008 začal na ZUŠ B. Smetany pracovat pod vedením sbormistryně Lucie Vavřínové a korepetitorky Markéty Hegrové litomyšlský dětský sbor (LDS). Navštěvují jej děti od 5 do 18 let, dle věku jsou rozděleni do třech sborových oddělení. Každoročně vystupují na mnoha koncertech, soutěžích, absolvují sborová soustředění a poslední týden v srpnu se dosytnosti vyřádí na sborovém letním táboře.

 

Nejmladším a také nejroztomilejším oddělením LDS je dětský pěvecký sbor POUPÁTKA, který sdružuje děti ve věku od 5 do 7 let. Na sborových zkouškách je kladen důraz na zábavnou formu výuky sborového zpívání a radost z muzicírování. Velká pozornost je věnována rozšiřování hlasového rozsahu, správnému dýchání a artikulaci. Písničky se děti učí formou náslechu, rozvíjí si zde také rytmické schopnosti při hrátkách s dětskými rytmickými nástroji a propojení zpěvu s pohybem při pohybových hrách a písních. Sborové zkoušky probíhají jedenkrát týdně, jednu vyučovací hodinu. Dvakrát do roka děti vystupují na sborových koncertech ZUŠ (Vánoční koncert, Májový koncert).

 

Prostředním oddělením LDS je Dětský pěvecký sbor KVÍTEK, který navštěvují zpěváčci od 8 do 11 let. Na sborových zkouškách, které probíhají dvakrát týdně, si rozvíjí dosud získané pěvecké a rytmické schopnosti. Vedle dokonalého zvládnutí jednohlasu se učí také jednoduchému, většinou lidovému terciovému dvojhlasu. Důraz je kladen nejen na pěveckou techniku, ale také na radost ze zpívání, projev přirozené muzikality i hudebního prožitku při zpěvu. Odměnou za poctivou práci jsou dětem tradiční Vánoční a Májové koncerty v Kostele Povýšení sv.Kříže v Litomyšli i jiná vystoupení a pravidelná účast na sborových soutěžích krajské i celostátní úrovně, odkud si nejednou Kvítek přivezl ta nejcennější ocenění i slova chvály od odborné poroty. Kvítci také mají své sborové kamarády, se kterými rádi podnikají reciproční výměny. Děti ve sboru pracují nejen na svých pěveckých schopnostech, ale také na týmové práci a samostatnosti, za které je jim odměnou postup do nejstaršího oddělení LDS Lilium.

 

Nejstarší oddělení litomyšlského dětského sboru, LILIUM, nese název podle znaku města Litomyšle – květu lilie. Navštěvují jej děti od 11 do 18 let. Na sborových zkouškách děti intenzivně pracují na pěvecké technice a rozvíjení rytmických dovedností. Na zpěváky jsou již kladeny vyšší nároky, nacvičují náročnější vícehlasé skladby různých žánrů, z různých slohových období a v mnoha světových jazycích (zpíváme česky, slovensky, polsky, rusky, italsky, anglicky, španělsky, japonsky, hebrejsky, romsky, …) Během školního roku děti pravidelně absolvují dvě víkendová soustředění plná zpěvu, zábavy i soutěžení. Každoročně vystupují na mnoha koncertech – Májové a Vánoční koncerty v kostele Povýšení sv.Kříže v Litomyšli atd., pravidelně se zúčastňují soutěží na regionální i celorepublikové úrovni, odkud často přivezou ta nejvyšší ocenění.

 

Lilium