Dechový orchestr

Dechový orchestr je složený výhradně ze žáků naší ZUŠ. Navštěvují jej především žáci oddělení dechových a bicích nástrojů, příležitostně jsou zapojeni zpěváci nebo jiní instrumentalisté.Dechový orchestr pravidelně zkouší každý týden. Cílem orchestru je výchova a výuka mladých hudebníků pro jejich pozdější zapojení do kulturního dění v našem městě i v jeho okolí. Dechový orchestr vystupuje pravidelně na společenských a kulturních akcích školy a města Litomyšl. V současné době je činnost orchestru pozastavena.


Dechový orchestr při oslavě 130. výročí trati Choceň- Litomyšl (19.5.2012)

alt