Školné

Hudební obor

- individuální výuka 1600 Kč
- druhý hudební nástroj 800 Kč

- ve skupině (2-4 žáci, dle nástroje) 1300 Kč

 

Přípravné hudební studium
Kolektivní hudební obory - sbor
Výtvarný obor
Literárně-dramatický obor
Taneční obor
  1300 Kč
900 Kč
900 Kč
900 Kč
1000 Kč


Lze platit :
1/ v kanceláři školy nebo u ředitele školy
2/ převodem z účtu, případně na vyžádání fakturou

 
Částky jsou platné pro jedno pololetí.

Školné za první pololetí je nutno zaplatit do 30. září, za druhé pololetí do 28. února následujícího kalendářního roku.