Školné

Hudební obor

- individuální výuka 1400,- Kč
- druhý hudební nástroj 700 Kč

- ve skupině (2-4 žáci, dle nástroje) 1100 Kč

 

Přípravné hudební studium
Kolektivní hudební obory - sbor
Výtvarný obor
Literárně-dramatický obor
Taneční obor
  1100 Kč
700 Kč
700 Kč
700 Kč
800 Kč


Lze platit :
1/ v kanceláři školy nebo u ředitele školy
2/ převodem z účtu, případně na vyžádání fakturou

 Částky jsou platné pro jedno pololetí.

Školné za první pololetí je nutno zaplatit do 30. září, za druhé pololetí do 28. února následujícího kalendářního roku.