Činnost školy

Hlavní předmět činnosti:


vzdělávací a výchovná činnost v oblasti základního uměleckého vzdělání v oborech:


- hudebním
- výtvarném
- tanečním
- literárně dramatickém

Poskytuje služby v oblasti kultury a vzdělávání a pořádá kulturní akce.

Vedlejší předmět činnosti:


- pronájem místností a prostor souvisejících funkčně se školou
- pronájem nebytových prostor

- výchova a mimoškolní vzdělávání
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí vč. lektorské činnosti
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
- pronájem a půjčování věcí movitých
- zprostředkování obchodu (burzy)
- reklamní činnost a marketing, maloobchodní prodej

Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro studium učebních a studijních oborů na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatoři, připravuje také žáky pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením.
Základní umělecká škola organizuje studium určené převážně pro žáky základních škol. Může též organizovat studium pro děti mateřských škol a pro dospělé.

ZUŠ B. Smetany organizuje a nabízí výuku ve všech čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.

Od školního roku 2012/2013 škola začala vyučovat podle vlastního školního vzdělávavího programu (ŠVP), který motivačně nazvala "Proč bychom se netěšili do ZUŠ" a který vystihuje hlavní vizi naší školy: Chceme, aby děti k nám do ZUŠ chodily rády, aby jim jejich vlastní umělecká činnost přinášela radost a aby se jim stala koníčkem na celý život.