Začátek školního roku

 

Školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2024. V tento budou všichni vyučující osobně k dispozici v čase 8.30 - 16.00 hodin. Ostatní dny už pouze v odpoledních hodinách 12.30 - 16.30 hodin, případně dle instrukcí jednotlivých učitelů.

Kolektivní výuka (taneční, výtvarný a dramatický obor, hudební nauka, sbory, orchestry) začíná od pondělí  9. 9. 2024.

Rozvrh hudební nauky bude zveřejněn 28. 8. 2024. Do skupin je třeba se nahlásit třídnímu učiteli při domluvě rozvrhu.

Krátká úvodní schůzka pro rodiče začínajících žáků přípravné hudební  výchovy (PHV) se uskuteční v pondělí 2. 9. 2024 od 11.00 hodin  v sále na hlavní budově.

Přejeme slunečné a pohodové letní dny.